Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2017

Zastupitelstvo městyse Kounice svým usnesením č. II/22/2018 ze dne 12.6.2018 schválilo závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad: Závěrečný účet za rok 2017 – schválený rozvaha základní škola finanční vypořádání dotací rozvahaMŠ Příloha 2017 Výsledovka 2017 Peněžní toky 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 FIN 2 -12 M 2017 … Číst dál

Odstávka pitné vody

Z důvodu prací na vodojemu v Poříčanech bude dne 11.6.2018 přerušena dodávka pitné vody v obcích Kounice, Chrást, Vykáň a 1. SčV a.s. Omezení dodávky pitné vody bude od 10:00 – 12:00 hodin. VaK Nymburk a.s. se omlouvají za způsobené problémy a děkují za pochopení. V důsledku sucha prosíme všechny odběratele vody, aby šetřili vodou … Číst dál

Havárie na vodovodním řadu

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. oznamují, že z důvodu velké havárie na vodovodním řadu v Třebestovicích je dnes v pátek 8.6.2018 přerušena dodávka pitné vody také v obci Kounice. Na odstranění havárie intenzivně pracují, aby dodávka pitné vody byla obnovena co nejdříve. Omlouvají se za způsobené problémy.

Cisterny s pitnou vodou

Z důvodu přerušení dodávky pitné vody ve středu 6.6.2018 od 7:00 do 18:00 hodin jsou po obci přistaveny cisterny s pitnou vodou – v parku u obecního úřadu, u dětského hřiště na Vinici I. a u základní školy.