Demolice

Ve středu 8.7.2020 byly zahájeny práce na demolici budovy před Domem s pečovatelskou službou č.p. 3. Po dobu trvání demoličních prací prosíme o zvýšenou opatrnost. Děkujeme.

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí na rok 2019 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabí.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.  

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 odst. 8. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních celků, v platném znění oznamujeme, že dokument Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2019 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice.