Upozornění

V sobotu 8. února 2020 se bude bourat střecha z domu č.p. 3 (před Domem s pečovatelskou službou). Prosíme, pokud se budete pohybovat v okolí bouracích prací, dbejte zvýšené opatrnosti. Děkujeme.

Omezení dodávky vody – 17.1.2020

Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. se omlouvají za neplánované přerušení dodávky vody do Kounic, které je způsobeno výpadkem elektřiny v obci Poříčany. Dodávka vody bude obnovena ihned po ukončení výpadku elektřiny v Poříčanech. Elektřina v Poříčanech opět byla přerušena, dodávka vody bude obnovena cca ve 14:30.

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.

Přerušení dodávky vody

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. oznamují, že ve čtvrtek 19.12.2019 bude v Kounicích v části obce Vinice I., Vinice II a Na Paterých přerušena dodávka vody od 8:30  do cca 11:00 hodin z důvodu připojování vodovodního řadu do Černík.