Zákaz vstupu do lesa

Vážení občané, po včerejší vichřici odstraňujeme polámané stromy a větve v lese. Prosím, nevstupujte do lesa. Pokud přes zákaz do lesa vstoupíte, rozhlížejte se kolem sebe a dbejte opatrnosti, do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí. Děkuji. M. Sochorová, starostka

Ošetření aleje topolů bílých u rybníka Cihelna

Vážení občané, od pondělí 25.10.2021 do konce týdne bude probíhat ošetření topolů bílých na hrázi rybníka Cihelna.  Toto ošetření bude provádět několik stromolezců, takže není možné, aby se do této lokality vstupovalo z důvodu nebezpečí úrazu. Prosím, nechoďte po dobu ošetření topolů na procházku do této lokality a dbejte zákazových značek. Ukončení prací opět oznámíme … Číst dál

Veřejné osvětlení

Vážení spoluobčané, v části obce Kounice nesvítí veřejné osvětlení. Porušilo se kabelové vedení z důvodu instalace nového osvětlení v lokalitě Na Paterých, které zadává majitel těchto pozemků. Dnes, ve středu 13.10.2021, se podařilo zkontaktovat investora lokality Na Paterých. Informovala jsem ho o problémech s veřejným osvětlením. Obec veřejné osvětlení v lokalitě Na Paterých nezajišťovala, ani … Číst dál

Minijarmark

V sobotu 2. října 2021 se v parku před OÚ od 13.00 hodin koná minijarmark: mini jarmark Kounice 2021-podzim-1