Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění poskytnuté informace dne 30.8.2021 Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na zodpovězení 33 otázek příslušných podkladových materiálů: Žádost 106_1999 Všechny níže uvedené přílohy nejsou z důvodů GDPR vloženy, ale jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadě městyse Kounice: Přílohy: 01 Otázky týkající se přijatých dokumentů a …

Číst dál