Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění poskytnuté informace dne 30.8.2021

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na zodpovězení 33 otázek příslušných podkladových materiálů:

Žádost 106_1999

Všechny níže uvedené přílohy nejsou z důvodů GDPR vloženy, ale jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadě městyse Kounice:

Přílohy:

 • 01 Otázky týkající se přijatých dokumentů a v nich prokázané trestné činnosti orgánů činných v trestním řízení
 • 02 Zfetovaný příslušník S. a K. tvrdí, že krádež automobilu není trestný čin
 • 03 Totálně lživé a podvodné usnesení MOP Břevnov
 • 04 /řední záznam č.j. MPPH 99196-2020
 • 05 Fotografii VIN kódu pořídila Městská policie
 • 06 Plocie lže a podvádí
 • 07 Druhý důkaz usvědčující prolhanou zkorumpovanou policii
 • 08 DUP 01 Důvod zaslání podání na vaši instituci
 • 09 DUP 02 VOZ – SZ 01 – Soustava státního zastupitelství je logická první zastávka VUZu.jpg
 • 10 DUP 030VOZ – BRA 02 – Jak došlo k tragédii bradavice.jpg
 • 11 DUP SISTEM.png
 • 12 DUP 05 VOZ – SZ – Stání zastupitelství je  organizací zla a teroru.jpg
 • 13 DUP 06 – Rudá smrt.pdf
 • 14 DUP 07 – Seznam trestních oznámení – 170 ks.pdf
 • 15 DUP 08 – Podání Trestního oznámení na z. p. zločince – 44 ks.pdf
 • 16 VOZ-SIO 02 01
 • 17 VOZ – SIO 02 21
 • 18 VOZ – ADL 02 – Osobní výkřik.jpg
 • 19 VOZ – Seznam trestních oznámení.jpg
 • 20 M.S. terorista VOZu maskujicí se stejně jako R.B. jako státní zástupce.jpg

Informace – k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 23.8.2021:

Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106_1999

Příjemce: Dr. Ivana Timová, Cvikov