Obecně závazné vyhlášky

Příloha k OZV č. 1/2013 – stanovení výše poplatku za svoz odpadu v roce 2015:
ozv_-_priloha_odpady_2015.pdf

Nařízení městyse Kounice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád (omezení podomního prodeje):
trzni_rad.pdf

OZV č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému…odstraňování komunálního odpadu s datem nabytí účinnosti 16.3.2013:
kom._odpad.pdf

OZV č. 2/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s datem nabytí účinnosti 19.7.2013:
nocni_klid.pdf

OZV č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti s datem nabytí účinnosti 1.1.2013:
dan_z_nemovitosti.pdf

OZV č. 1/2010 o stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technoparty s datem nabytí účinnosti 3.7.2010:
ozv_1techno.pdf
ozv_2techno.pdf

OZV č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů s datem nabytí účinnosti 29.2.2008:
ozv_pohyb_psů.pdf

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s datem nabytí účinnosti 27.12.2019: Obecně závazná vyhláška 2019 – komunální odpad; příloha – rozúčtování: PŘÍLOHA k OZV

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství: OZV 1_2021