Obecně závazné vyhlášky

Seznam právních předpisů městyse Kounice:

Právní předpisy městyse Kounice

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s datem nabytí účinnosti 1.1.2024:

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s datem nabytí účinnosti 19.7.2013:
nocni_klid.pdf

OZV č. 1/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti s datem nabytí účinnosti 1.1.2013:
dan_z_nemovitosti.pdf

OZV č. 1/2010 o stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technoparty s datem nabytí účinnosti 3.7.2010:
ozv_1techno.pdf
ozv_2techno.pdf

OZV č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů s datem nabytí účinnosti 29.2.2008:
ozv_pohyb_psů.pdf

OZV č. 1/2022 o místním poplatku ze psů s datem nabytí účinnosti 1.1.2021: OZV č. 1_2020 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s datem nabytí účinnosti 1.1.2022: OZV 1_2021

Nařízení městyse Kounice č. 1/2023, kterým se vydává tržní řád (omezení podomního prodeje): Tržní řád 2023