Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 (PDF), která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. (PDF), o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název
Městys Kounice

2. Důvod a způsob založení
Obec Kounice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů v platném znění; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městyse Kounice
Kounice 127
289 15
4.2. Úřední hodiny
PO 8:00-11:30 13:00-17:00
ST 8:00-11:30 13:00-17:00
Občané mají možnost na úřad přijít i mimo úřední hodiny.
4.3. Telefonní čísla
+420 321 695 275
+420 321 695 254
+420 606 747 512 (p. starostka)
4.4. Faxové číslo
+420 321 695 254
4.5. Adresa internetových stránek
4.6. E-mailová adresa
obec.kounice@tiscali.cz
4.7. ID datové schránky
em6bfv6

5. Bankovní spojeni

Komerční banka Český Brod

Číslo účtu: 5024191/0100

6. Identifikační číslo organizace
00239305

7. Daňové číslo organizace
CZ0000239305

8. Sazebník úhrad za poskytování informací

9. Formuláře

viz. Žádosti a formuláře

10. Návody pro řešení životních situací
Portál veřejné správy České republiky

Občan na úřadě (životní situace)

11. Organizace zřízené obcí nebo s podílem obce

Mateřská škola Kounice
Kounice 16
289 15
www.ms-kounice.cz

Základní škola Kounice
Kounice 363
289 15
www.zskounice.cz