Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Vyhláška č 515_2020 o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle §5 odst. 1 a 2 zákona č. Zákona č. 106_1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název
Městys Kounice

2. Důvod a způsob založení
Obec Kounice je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů v platném znění; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městyse Kounice
Kounice 127
289 15
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřad městyse Kounice
Kounice 127
289 15
4.3. Úřední hodiny
PO 8:00-11:30 13:00-17:00
ST 8:00-11:30 13:00-17:00
Občané mají možnost na úřad přijít i mimo úřední hodiny.
4.4. Telefonní čísla
+420 321 695 275
+420 321 695 254
+420 606 747 512 (p. starostka)
4.5. Adresa internetových stránek
4.6. Adresa podatelny
Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat.
Kounice 127
289 15
4.7. Elektronická adresa podatelny
obec.kounice@tiscali.cz
4.8. ID datové schránky
em6bfv6

5. Bankovní spojeni

Komerční banka Nymburk

Číslo účtu: 5024191/0100

6. Identifikační číslo organizace
00239305

7. Daňové číslo organizace
CZ0000239305

8. Dokumenty

8.1.  Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

Rozpočet městyse Kounice na rok 2022 – Městys Kounice

9. Žádosti o informace

viz. Žádosti a formuláře

10. Příjem a podání podnětů
Portál veřejné správy České republiky

Občan na úřadě (životní situace)

11. Předpisy 

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

11.2. Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky městyse Kounice

Obecně závazné vyhlášky – Městys Kounice

12.  Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Uvedou se rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti. tato rozhodnutí se uvádějí nejméně za 2 roky.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o činnosti městyse Kounice v oblasti poskytování informací – Městys Kounice