Rozpočet městyse Kounice na rok 2022

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 15.12.2021 usnesením č. II/20/2021 vyrovnaný rozpočet na rok 2022 v členění dle paragrafů:

Schválený rozpočet na rok 2022

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2022 dle položek:

Rozpis položek k rozpočtu na rok 2022