Veřejnoprávní smlouvy a smlouvy o dílo

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. „Nástavbu na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“:

Dodatek č. 2 ke SOD-2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. „Nástavbu na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo STAFIKO

Smlouva o dílo s firmou STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. na „Nástavbu na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“:

STAFIKO – smlouva o dílo

Kupní smlouva s firmou KENAST s.r.o. na dodávku a montáž nábytku do „Nástavby na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ“:

KENAST – kupní smlouva

Smlouva o dílo s firmou CE-DA servis s.r.o. na „Stavební úpravy místní komunikace na pozemku č. 339/21, 1174 v Kounicích – I. etapa“:

Smlouva o dílo – Stavební úpravy MK na poz. č. 339_21 a 1174 – I. etapa

Smlouva o dílo s firmou SCOTNEY na Výstavbu chodníku podél silnice III/24515 v Kounicích:

Smlouva o dílo SCOTNEY

Smlouva o dílo č. 19/22 s firmou MIBRA na výměnu střešního pláště na ZŠ Kounice:

Smlouva o dílo MIBRA

Veřejnoprávní smlouva o poskytování sociálních a zdravotních služeb s účinností od 1.1.2024: VS – Centrum sociálních a zdr. služeb Poděbrady

Smlouva o dílo s firmou Prostav s.r.o. na stavbu Polyfunkčního domu

Smlouva o dílo na opravu místní komunikace Střední na pozemku č. 19/1 s firmou CE-DA servis s.r.o.

Dodatek č. 1 ke SOD PROSTAV

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – PROSTAV s.r.o.

Dodatek č. 3 ke SOD Prostav

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na pořízení elektromobilu:

Smlouva č. 1191100077 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

Kupní smlouva na dodávku dálkově řízené sekačky zn SPIDER ILD02:

Dálkově řízena sekačka SPIDER – kupní smlouva

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace na akci „Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“

PD – nástavba ZŠ