Oznámení

Úřad městyse Kounice bude v pondělí 8.8.2022 a ve středu 10.8.2022 otevřen pouze do 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Mikroregionu Polabí

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 39   zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že Závěrečný  účet Mikroregionu Polabí na rok 2021  je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2021 na svém jednání č. 23 dne 29.6.2022 usnesením č. II/23/2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021, a to bez výhrad dle  § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků … Číst dál

Oznámení

Ve středu 29.6.2022 bude Úřad městyse Kounice od 10.00 do 13.00 hodin z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.