Výzva k šetření pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu

Vážení odběratelé pitné vody,

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., upravují vodu z podzemních vodních zdrojů, které nejsou neomezené. Z důvodu nadcházejících dnů s vysokými teplotami vzduchu již dochází k velmi vysokým nárůstům odběru pitné vody ne však pro pití, vaření a sociální účely. I když poslední rok byl na srážky průměrný, tak k výraznému doplnění podzemních a i povrchových zdrojů vody nedošlo z důvodu velkého deficitu z předcházejících let. Vzrůstá odběr pitné vody především pro jiné účely, než pro které je pitná voda určena, tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, v potravinářství,  k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby jsou vody pro sociální účely.

Voda z veřejných vodovodů není určena pro zalévání zahrad, plnění bazénů, mytí vozidel,  apod.,  proto vás vyzýváme k maximálnímu omezení užívání pitné vody pro tyto účely. Mohlo by se stát, že pokud by situace byla neúnosná, museli bychom přistoupit k omezení užívání vody z veřejných vodovodů a to zejména, abychom zabezpečili pitnou vodu pro hlavní účel jejího použití .

Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k užívání a šetření  pitnou vodou.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Vážení spoluobčané,

v úterý 18. 6. 2024 jsme do pozdních nočních hodin řešili zásobování pitnou vodou. Poslední tři dny je velký odběr vody, že se nestačí naplnit na potřebnou míru vodojem v Sadské a Poříčanech.  Proto, prosím, šetřete ve svých domácnostech pitnou vodou, omezte napouštění bazénů, mytí aut a hlavně zalévání trávníků. V Kounicích stále voda teče i když v omezeném množství, ale např. v Bříství a Přerově nad Labem netekla několik hodin vůbec.

Prosím, šetřete pitnou vodou než se situace zklidní, protože pitná voda je někdy k nezaplacení, buďte rádi, že nám alespoň trochu teče.

Děkuji za vstřícnost.

Miroslava Sochorová, starostka