Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje, že dokument: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice  

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo  závěrečný účet městyse Kounice k 31.12.2023 na svém jednání č. 10 dne 06.05.2024 usnesením č. II/10/2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023, a to bez výhrad dle paragrafu č. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních …

Číst dál

Porucha na vodovodu

Vážení občané, mnozí jste zjistili, že vám neteče voda z obecního vodovodu, vzhledem k tomu, že vznikla porucha na rozvaděči směrem na Kounice a Chrást. Na odstranění této poruchy se pracuje a dle informací z VaK Nymburk není možné odhadnout, kdy bude vodovod v provozu. Před pobočkou pošty je umístěna cisterna s pitnou vodou, která …

Číst dál

Rybářské závody

KPPC vás zve na rybářské závody na rybníku Cihelna: V sobotu 4.5.2024 závody pro dospělé: Rybářské závody V neděli 5.5.2024 závody pro děti: Dětské rybářské závody