Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2017

Zastupitelstvo městyse Kounice svým usnesením č. II/22/2018 ze dne 12.6.2018 schválilo závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad: Závěrečný účet za rok 2017 – schválený rozvaha základní škola finanční vypořádání dotací rozvahaMŠ Příloha 2017 Výsledovka 2017 Peněžní toky 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017 FIN 2 -12 M 2017 … Číst dál