Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2018 na svém jednání č. 3 dne 13.5.2019 usnesením č. II/3/2019  a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2018, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních celků včetně následujících příloh: Závěrečný účet městyse … Číst dál