Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2021 : Návrh rozpočtu na rok 2021 Příloha č. 1 – schválený rozpočet městyse Kounice na rok 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 Příloha č. 2 – Výkaz FIN 2 – 12 M sestavený k 31.10.2020 Finka 102020