Prosba myslivců

V současné době se rodí srnčata, která zůstávají několik prvních dní nehybně skryta ve vegetaci. Nepouštějte v přírodě v těchto dnech psy na volno. Neodnášejte srnčata, nejsou opuštěná. Děkujeme.

Rybářské závody

KPPC pořádá dne 21.5.2022 na rybníku Cihelna rybářské závody pro dospělé: Rybářské závody Dětské rybářské závody budou 11.6.2022: Dětské rybářské závody  

Nakládání s odpady v městysi Kounice v roce 2021

S novým zákonem o odpadech č. 541/2022 Sb. vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. Dle § 60 odst. 4 je obec povinna informovat nejméně  jednou ročně způsobem umožňující dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a možnostech prevence … Číst dál

Pálení čarodějnic

Po dvou letech se zase sejdeme na tradičním pálení čarodějnic, které pořádá SDH Kounice v sobotu 30.4.2022 na starém hřišti u hřbitova. Již od 17.00 hodin jsou připraveny na hřišti soutěže pro děti a občerstvení. Oheň bude zapálen okolo 19.30 hodin. Přijďte se podívat a popovídat si.