Rozpočet městyse Kounice na rok 2024

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 13.12.2023 usnesením č. II/8/2023 vyrovnaný rozpočet v členění dle paragrafů:

Rozpočet městyse Kounice na rok 2024

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2024 dle položek:

Rozpis položek k rozpočtu na rok 2024