Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje, že dokument:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023 včetně povinných příloh

je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice

www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice