Výstavba sportovní haly

Název projektu: „Výstavba sportovní haly městyse Kounice“ Reg. č. projektu: CZ.1.15/3.3.00/83.01894 Výstavba probíhá za podpory Regionálního operačního programu Střední Čechy, oblast podpory: 15.3.3. Rozvoj venkova poskytnutím dotace ve výši 18 802 479,08 Kč. Celkové náklady stavby budou činit 25 842 526,60 Kč.

Oznámení

Od 1.1.2015 mají obce dle zákona 229/2014 Sb. povinnost třídit kovy a bioodpad a zajistit pro občany místa pro oddělený sběr, což v naší obci fungovalo již před schválením novely zákona o odpadech. Sběr kovového odpadu zajišťuje dvakrát ročně Sbor dobrovolných hasičů. Občané, kteří nechtějí čekat na tento svoz, mohou kovy (včetně drobných kovů) odevzdávat …

Číst dál

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy č.j.: MUCB 30882/2014, které stanovuje místní úpravu provozu na silnici č. II/272: opatreni_obecne_povahy_11_2014

Opatření obecné povahy

Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu obce Kounice formou opatření obecné povahy: cinnost_-_uop3_kounice kounice_celek_140820 oznameni_upo_kounice