Příloha k OZV

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o místním poplatku za …. odstraňování komunálního odpadu, která stanoví výši poplatku pro rok 2014: prilohaozv2014 Poplatky se budou vybírat od 10.3.2013 do 21.3.2013.