Oznámení

Od 1.1.2015 mají obce dle zákona 229/2014 Sb. povinnost třídit kovy a bioodpad a zajistit pro občany místa pro oddělený sběr, což v naší obci fungovalo již před schválením novely zákona o odpadech. Sběr kovového odpadu zajišťuje dvakrát ročně Sbor dobrovolných hasičů. Občané, kteří nechtějí čekat na tento svoz, mohou kovy (včetně drobných kovů) odevzdávat každou sobotu od 8:00 do 9:00 v areálu u č.p. 88 (u bývalých zahrádkářů). Od 1.4. každého kalendářního roku je v tomto areálu přistaven také kontejner na bioodpad.