Příloha k OZV o místní poplatku za odstraňování komunálního odpadu

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání č. 1 dne 17.12.2014 přílohu k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2013 o odstraňování odpadu, která stanovuje poplatek ve výši 550,- Kč na osobu a kalendářní rok 2015. Poplatky za odvoz odpadu se budou vybírat od 9.3. do 19.3.2015:
prilohaozv2015