Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2019

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2019 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, která je součástí návrhu závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ze rok 2019

FIN k 31.12.2019 – Městys Kounice

Rozvaha k 31.12. 2019 – Městys Kounice

Příloha 2019

Výsledovka 2019

Finanční vypořádání dotací

Rozvaha k 31.12.2019 – Mateřská škola

Rozvaha k 31.12.2019 – Základní škola