Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí na rok 2019 je zveřejněn na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabí.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.