Výstraha ČHMÚ

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000275
Odesláno: 2.8.2020 12:14:34
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000274 vydanou 01.08.2020 v 10:46:10 hodin
Územní platnost: ORP Český Brod


Meteorologická situace: Přes naše území bude od západu zvolna postupovat zvlněná studená fronta.


Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
2.8. 12:30  – 3.8. 02:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek zejména s přívalovými srážkami kolem 45 mm.
Doporučení: Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat blesky, v menší míře i kroupy a nárazy větru. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.
Nebezpečí požárů Nízký st. nebezpečí
2.8. 12:30  – do odvolání
3.8. 02:00
Popis: Vzhledem k teplému počasí s minimem srážek hrozí nebezpečí vzniku požárů.
Doporučení: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.