Úprava úředních hodin ÚM Kounice od 12.10.2020

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN ÚŘADU MĚSTYSE KOUNICE OD 12.10.2020:

V rámci krizového opatření vydaného Usnesením vlády ČR Č. 994 se úřední hodiny ÚM upravují takto:

  •  

    pondělí:     9:00 – 11:00       13:00 – 16:00

  • středa :      9:00 – 11:00        13:00 – 16:00