Doložka o vyvěšení na úřední desce

Návrh rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2021 byl vyvěšen na elektronické úřední desce dne 10.11.2020 včetně příloh – schváleného rozpočtu městyse Kounice na rok 2020 a skutečného plnění rozpočtu – výkazu Fin 2 – 12 M sestaveného k 31.10.2020.