Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. II/13/2020 vyrovnaný rozpočet městyse Kounie na rok 2021 v členění dle paragrafů:

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2021 dle položek:

Rozpis položek k rozpočtu