Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. II/13/2020 vyrovnaný rozpočet městyse Kounice na rok 2021 v členění dle paragrafů:

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 – schválený dle paragrafů

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2021 dle položek:

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 – rozepsaný dle položek