Střednědobý výhled městyse Kounice na roky 2022, 2023 a 2024

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. III/13/2020 střednědobý výhled rozpočtu městyse Kounice na roky 2022, 2023 a 2024:

Střednědobý výhled 2022, 23 a 24