Přerušení dodávky elektřiny v ulici Vykáňská a Černická

ČEZ Distribuce a.s. oznamují, že v obci Kounice bude dne 25.01.2021 přerušena dodávka elektřiny od 9:00 do 12:00 v ulicích Černická, Vykáňská v níže uvedených číslech popisných:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41,82,

84, 123, 125, 137, 138, 141, 153, 156, 163, 164, 171, 172,

173, 174, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193,

194, 195, 196, 228, 240, 261, 366, parc. č. 1035/193,

parc. č. 1043/11, parc. č. 1608, parc. č. 1609, č. p.1031/1

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html