Platby za svoz odpadu a psy v roce 2022

Místní poplatek za svoz odpadu a psy se bude vybírat do 22.3.2022. Do té doby se budou vyvážet popelnice na staré známky z roku 2021. Na nové známky na rok 2022 se bude vyvážet poprvé ve středu 23.3.2022.

Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 600 Kč na osobu a kalendářní rok.

Za svoz bioodpadu 200 Kč za jednu nádobu pro osoby s trvalým pobytem a 700 Kč pro majitele rekreačního objektu.

Za 1. psa 100 Kč, 250Kč  za každého dalšího psa, nebo 200 Kč za každého dalšího psa pro osoby starší 65 let.

Poplatky můžete hradit na účet 5024191/0100 (známky vám doručíme do poštovní schránky), nebo od 17. ledna 2022 v hotovosti v kanceláři ÚM Kounice.