VRT Praha – Běchovice – Poříčany

Vážení spoluobčané,

Správa železnic, s.o. připravuje projekt vysokorychlostní trati. První dílčí úsek začíná v železniční stanici Praha – Běchovice a končí zapojením do stávajících traťových úseků Poříčany – Pečky a Sadská – Nymburk město. Vlaky na této po trati by měly jezdit rychlostí 250 – 320 km/h. Správa silnic a železnic uvádí, že by chtěla přepravit 50 000 cestujících denně, vlak by tedy po této trati jel každé 2 až 3 minuty.

Již od roku 2009 řešíme tuto vysokorychlostní trať (VRT) a dáváme k projektu připomínky, ale nemáme žádnou kladnou odezvu. Dokonce, když jsme dělali územní plán, bylo nám sděleno, že do něj musí být zakreslena VRT, jinak k němu nedostaneme souhlasné stanovisko.

Psali jsme podněty a připomínky nejen na Správu železnic, ale také na různá ministerstva, vždy jsme dostali vyhýbavé odpovědi. Nejsme sami, komu se tento projekt nelíbí. Loňských jednání, kdy jsme se sešli se zástupci Generálního ředitelství Správy železnic na našem úřadě, se účastnili zástupci dalších 13 obcí, protože se tato trať velice negativně dotkne nás všech, kolem kterých koleje povedou.

Oslovili nás i zástupci obcí z Kutnohorska, máme podporu i těch, kterých se tato záležitost bezprostředně nedotýká, ale dovedou si představit, jaké to pro nás bude mít důsledky, ale bohužel na naše připomínky nikdo moc nereaguje.

Při jednáních, která se u nás konala, jsme se dozvěděli vždy něco nového, ale negativního. Trať povede jihozápadně od Bříství kolem Kounic, na třech místech od rodinných domů pouze 500 až 600 metrů. Koleje se v jednom místě budou ze dvou rozšiřovat na čtyři. A v dalším místě budou koleje nad sebou. Jedna ve výšce 7 metrů a druhá pod ní.

V Kounicích máme jednu paní inženýrku, která s námi spolupracuje, účastnila se všech jednání a je odbornicí v této oblasti. Sepsala několik podnětů a důležitých připomínek, nikdo však na ně nebral zřetel.

Vím, že se nám nepodaří VRT přesunout někam jinam, i když původně byla ještě jedna možnost, protože vždycky to bude někomu vadit. Zničí to přírodu, ale také to bude mít negativní vliv na obyvatele, na život v obcích a městech. Snad jen v Nehvizdech se někteří radují, budou tam mít terminál a parkoviště pro 3 000 aut. Nám obcím jako je Vykáň, Bříství, Chrást a Kounice to nepřinese nic pozitivního, naopak zničí to část nejúrodnější půdy v Polabí. Budeme ale jednat dál, aby se alespoň zmírnily dopady.

V dnešní době si klademe si otázku, jestli trať bude tak využívaná, jak si myslí ti, kteří ji vymysleli a také kolik to bude stát peněz?

Prosím, můžete napsat i své názory.

Miroslava Sochorová

starostka městyse Kounice

VRT a Kounice, Vykáň, Bříství