Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020

V souladu s § 43 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice ze rok 2020, která je součástí návrhu závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020).rtf

FIN 1-12M městyse Kounice k 31.12.2020

Rozvaha – bilance městyse Kounice k 31.12.2020

Rozvaha – bilance MŠ k 31.12.2020

Rozvaha – bilance ZŠ K 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty městyse Kounice k 31.12.2020

příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Finanční vypořádání dotací