Oprava mostku – propustku mezi Vinicí I. a Vinicí II. přes Kounický potok

Vážení spoluobčané,

od čtvrtka 18. 3. 2021 bude probíhat oprava mostku – propustku přes Kounický potok (p.č. 1222/35) mezi Vinicí I. a Vinicí II a navazující komunikace na pozemku č. 1104/272.

Potřebná povolení k této opravě máme.  Pro výjezd a vjezd do této lokality, prosím, využívejte ulici Ke Skále a dbejte opatrnosti.

Děkuji. M. Sochorová