Veřejné osvětlení

Vážení spoluobčané,

v části obce Kounice nesvítí veřejné osvětlení. Porušilo se kabelové vedení z důvodu instalace nového osvětlení v lokalitě Na Paterých, které zadává majitel těchto pozemků.

Dnes, ve středu 13.10.2021, se podařilo zkontaktovat investora lokality Na Paterých. Informovala jsem ho o problémech s veřejným osvětlením. Obec veřejné osvětlení v lokalitě Na Paterých nezajišťovala, ani ho nemá ve správě, ale přesto to řešíme. M. Sochorová

Děkujeme za pochopení.