Ošetření aleje topolů bílých u rybníka Cihelna

Vážení občané,

od pondělí 25.10.2021 do konce týdne bude probíhat ošetření topolů bílých na hrázi rybníka Cihelna.  Toto ošetření bude provádět několik stromolezců, takže není možné, aby se do této lokality vstupovalo z důvodu nebezpečí úrazu. Prosím, nechoďte po dobu ošetření topolů na procházku do této lokality a dbejte zákazových značek.

Ukončení prací opět oznámíme na www.kounice.cz.

Děkuji za pochopení.

M. Sochorová, starostka