Mikroregion Polabí

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění oznamujeme, že Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2022 a Rozpočtový výhled na roky 2023 – 2025 je zveřejněn na webových stránkách mikroregionu http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty

a listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice..