Rozpočet městyse Kounice na rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 14.12.2022 usnesením č. II/2/2022 vyrovnaný rozpočet v členění dle paragrafů:

Rozpočet městyse Kounice na rok 2023

Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2023 dle položek:

Rozpis položek k rozpočtu na rok 2023