Oznámení o zveřejnění – Mikroregion Polabí

Oznámení o zveřejnění 

 V souladu s § 39  odst. 7  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme, že
 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2026 je zveřejněn na webových stránkách   

mikroregionu http://www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/  a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ  Jiřice.