Poplatky za odpad a psy v roce 2023

  • za svoz komunálního odpadu 600 Kč na občana a kalendářní rok
  • za svoz bioodpadu 200 Kč za jednu nádobu pro osoby s trvalým pobytem v Kounicích, 700 Kč za jednu nádobu pro majitele rekreačního objektu
  • za svoz odpadu pro podnikatele 1 500 Kč
  • za 1. psa 100 Kč, za každého dalšího psa 250 Kč , nebo 200 Kč za každého dalšího psa pro osoby starší 65 let

Poplatky lze převodem na bankovní účet 5024191/0100 od 3. ledna 2023, nebo v hotovosti v kanceláři ÚM Kounice, a to od 1.února do 6.března 2023, od 8. března se už budou popelnice vyvážet na nové známky.

Pokud uhradíte známky bankovním převodem, doručíme vám známky na popelnice do poštovní schránky.