Volba prezidenta ČR konaná ve dnech 13. – 14. 1. 2023 – přenosná volební schránka

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se koná volba prezidenta ČR. V Kounicích je jeden volební okrsek se sídlem Kounice č.p. 127 (v budově obecního úřadu).

V pátek 13.1.2023 se volby konají od 14:00 do 22:00 hod.

V sobotu 14.1.2023 se volby konají od 8.00 do 14:00 hod.

Volič, který ze závažných, zejména zdravotních (kromě izolace z důvodů onemocnění COVID-19) a rodinných, důvodů nemůže hlasovat ve volební místnosti, může požádat obecní úřad nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby se za ním dostavila domů s přenosnou volební schránkou. Požádat můžete i ve dnech voleb. Do přenosné volební schránky může hlasovat i volič s voličským průkazem.

Telefonní čísla k vyřízení přenosné volební schránky: 606 747 512, 321 695 254.