Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2022

V souladu s §43 zákona č. 128/2000  Sb., Zákon o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání městyse Kounice za rok 2022, která je součástí návrhu závěrečného účtu:

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2022

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2022 – 31.12.2022)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022- podpisy

Výkaz FIN 2 – 12 M

Rozvaha K 31.12.2022 – MĚSTYS KOUNICE

Rozvaha k 31.12.2022 – ZŠ

Rozvaha k 31.12.2022 – MŠ

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Finanční vyúčtování dotací za rok 2022

Byla zjištěna, která nemá závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

Výsledek přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2022 je bez zjištěných chyb a nedostatků, pouze v měsíci říjnu 2022 mzdový program špatně započetl část mzdy neuvolněným místostarostům, konkrétně se jedná o den 19. října 2022, kdy se konalo ustavující zasedání městyse Kounice.