Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2022 na svém jednání č. 5 dne 14.6.2023 usnesením č. II/5/2023 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022, a to bez výhrad dle zákona 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Kounice za rok 2022, která je součástí závěrečného účtu včetně následujících příloh:

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2022

Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2022 – 31.12.2022)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022- podpisy

Výkaz FIN 2 – 12 M

Rozvaha K 31.12.2022 – MĚSTYS KOUNICE

Rozvaha k 31.12.2022 – MŠ

Rozvaha k 31.12.2022 – ZŠ

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410_2009 Sb.

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022

Finanční vyúčtování dotací za rok 2022