Závěrečný účet Mikroregionu Polabí – oznámení o zveřejnění

Oznámení o zveřejnění

V souladu s § 39 a § 16  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  oznamujeme,
že Závěrečný účet Mikroregionu Polabí na rok 2022 a Rozpočtové opatření č. 1/2023  jsou zveřejněny na webových stránkách svazku obcí www.mikroregionpolabi.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.