Oznámení zveřejnění Mikroregionu Polabí

V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že:

Rozpočtová opatření č. 2/2023 jsou zveřejněna na webových stránkách svazku obcí www.mikroregion.cz/rozpocty/ a v listinné podobě k nahlédnutí v agendě svazku na OÚ Jiřice.