Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2024

Návrh vyrovnaného rozpočtu městyse Kounice v členění dle paragrafů na rok 2024 včetně schváleného rozpočtu na rok 2023:

Návrh rozpočtu městyse Kounice na rok 2024

Informace o skutečném plnění rozpočtu 2023 najdete na:

Městys Kounice | Monitor (statnipokladna.cz)

K tomuto návrhu rozpočtu na rok 2024 je možné se vyjádřit formou písemného podání doručeného na ÚM Kounice do 13.12.2023.