Poplatky za odpady a psy v roce 2024

V roce 2024 budeme za místní poplatky vybírat takto:

  • za svoz komunálního odpadu 800 Kč na občana a kalendářní rok
  • za svoz bioodpadu 300 Kč za jednu nádobu pro osoby s trvalým pobytem
  • za svoz bioodpadu 1 000 Kč za jednu nádobu pro majitele rekreačního objektu
  • 3 000 Kč za svoz odpadu pro podnikatele provozující svou firmu v Kounicích
  • za prvního psa 100 Kč, 250 Kč za každého dalšího psa – nebo 200 Kč za každého dalšího psa pro osoby starší 65 let

Poplatky, prosíme, hraďte nejdříve od 15. ledna 2024, to buď na účet 5024191/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné (platbu můžete provést jednou částkou a do poznámky pro příjemce pak, prosíme, platbu rozepište) nebo v hotovosti v kanceláři OÚ Kounice.