Poplatky za odpady a psy v roce 2024

Upozorňujeme, že ve středu 13. března 2024 se budou vyvážet pouze popelnice s nově nalepenými známkami na rok 2024.

(Pokud platbu bankovním převodem provedete 12. března 2024, nestihneme vám ji doručit do poštovní schránky.)

Místní poplatky v roce 2024:

  • za svoz komunálního odpadu 800 Kč na občana a kalendářní rok
  • za svoz bioodpadu 300 Kč za jednu nádobu pro osoby s trvalým pobytem
  • za svoz bioodpadu 1 000 Kč za jednu nádobu pro majitele rekreačního objektu
  • 3 000 Kč za svoz odpadu pro podnikatele provozující svou firmu v Kounicích
  • za prvního psa 100 Kč, 250 Kč za každého dalšího psa – nebo 200 Kč za každého dalšího psa pro osoby starší 65 let

Poplatky, prosíme, hraďte na účet 5024191/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné (platbu můžete provést jednou částkou a do poznámky pro příjemce pak, prosíme, platbu rozepište) nebo v hotovosti v kanceláři OÚ Kounice.