Výjezdy Finančního úřadu v Kolíně do Českého Brodu

Finanční úřad v Kolíně bude ve dnech:

  • 16.1.2024   8.00 do 16.00 hodin
  • 18.1.2024   8.00 do 16.00 hodin
  • 22.1.2024  8.00 do 17.00 hodin

na Městském úřadě v Českém Brodě, zasedací místnost, nám. Husovo 70, Český Brod

Uvedené výjezdy do Českého Brodu jsou určeny pro poplatníky, kteří ke dni zrušení pracoviště v Českém Brodě  měli uložen spis v Českém Brodě, tj. požádali o uložení spisu zde. 

Jedná se podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024.

Ti poplatníci, kteří si nepožádali o uložení spisu v Českém Brodě (nyní Kolín) mohou v lednu 2024 kontaktovat svého správce prostřednictvím informační linky ÚzP v Nymburku a to 325 535 370.

Finanční úřad 2024