Lípa

Vážení spoluobčané,

museli jsme pokácet lípu před domem č.p. 48 vzhledem k tomu, že byla nebezpečná. Nechala jsem vypracovat znalecký posudek od odborné firmy, ve kterém bylo vyjádření, že jestliže se kolem lípy kopalo kvůli inženýrským sítím, měla se pokácet už dříve.

Ale bohužel, když jsem dříve oznámila, že se lípa bude muset asi pokácet, protože kolem ní probíhaly výkopové práce, objevilo se na ní bílé prostěradlo. Proto jsem nyní neoznamovala dopředu její pokácení, aby opět k tomuto nedošlo. Přesto přišla reakce těch, kterým zřejmě nevadí, kdyby třeba jedna větev z lípy spadla a někoho poranila. Vzali by za to zodpovědnost ti, kteří nás mají za hlupáky? Všechna povolení ke kácení máme v naprostém pořádku.  Stromy mám ráda, ale v tomto případě to z bezpečnostních důvodů jinak nešlo. Jedna část lípy se při dopadu na zem úplně rozpadla, protože byla prohnilá. Lípa měla narušený kořenový systém, což není na první pohled vidět, takže ohrožovala bezpečnost občanů.

Děkuji pochopení těm, kteří si váží svého života, ale i života druhých.

M. Sochorová, starostka