Závěrečný účet za rok 2016

V souladu s § 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 společně se zprávou o přezkoumání hospodaření:
závěrečný_účet_kounice_za_rok_2016.pdf
zprava A.pdf
zprava B.pdf
zprava C.pdf
fin_2-12m_2016.zip
rozvaha_2016.zip
vykaz_zisku_a_ztraty 2016.zip
priloha_2016.zip
vykazy_mš.pdf
vykazy_zs.pdf

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2016 je zveřejněn v listinné podobě na vývěsce ÚM Kounice, do závěrečného účtu a všech jeho příloh je možné nahlédnout v kanceláři ÚM Kounice.