Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2015 bez výhrad, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření byl schválen ne 9. jednání zastupitelstva městyse Kounice dne 27.4.2016:
zaverecny_ucet_za_rok_2015
zprava_o_vysledku_hospodareni_a
zprava_o_vysledku_hospodaren_b
zprava_o_vysledku_hospodareni_c
finka_2015
priloha_c5
vykaz_zisku_a_ztraty2015_1
vykazy_zs_2015
vykazy_ms2015