Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2014
navrh_zaverecneho_uctu_za_rok_2014

Zpráva o výsledku přezkoumání mětyse Kounice:
prezkoumani_hospodareni_a2
prezkoumani_hospodareni2014_b_1
prezkoumani_hospodareni2014_c

Výkaz FIN2-2012M:
vykaz_fin_ro_2-12m_-_oddil_i_2014

Rozvaha sestavená k 31.12.2014:
rozvaha

Výkaz zisku a ztrát sestavený k 31.12.2014:
vysledovka

Přehled o peněžních tocích k 31.12.2014:
penezni_toky_1

Přehled o změnách vlastního kapitálu:
vlastni_kapital

Příloha: priloha