Rozhodnutí

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení na „VODOVOD ČERNÍKY“: rozhodnut_-_vodovod_ernky

Územní a stavební řízení

Oznámení zahájení řízení o udělení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb. a spojeného územního a stavebního řízení na stavbu rodinného domu na pozemku p.č. 1104/20 a kanalizační přípojky: rd_lukasovi

Územní a stavební řízení

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu “ Přístavba Základní školy na pozemcích p.č. 22/6 a 22/13 v k.ú. Kounice“: pristavba_zs_a_saten