Opatření obecné povahy

„Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu napojení místní komunikace na silnici:  oop_24515_kounice 551.68 Kb “

Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu se bude konat i o stáním svátku – ve středu 5. července 2017. Kontejner na velkobjemový odpad bude v sobotu 8. července 2017 uzavřen. Letní provoz velkoobjemového kontejneru – bude otevřen každou středu od 18:00 do 19:00 hodin.

Základní škola Kounice přijme učitelku

Základní škola Kounice přijme od 1. září 2017 kvalifikovanou učitelku 1. stupně. Nabízí podporu začínajícím učitelům, přátelské pracovní prostředí a skvělý kolektiv. Životopis zasílejte na email: zskounice@volny.cz