Oznámení o zahájení ÚŘ

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: „SV Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“: zahjen_rizeni_-_sv_bristvi

Oznámení

Od 1.1.2015 mají obce dle zákona 229/2014 Sb. povinnost třídit kovy a bioodpad a zajistit pro občany místa pro oddělený sběr, což v naší obci fungovalo již před schválením novely zákona o odpadech. Sběr kovového odpadu zajišťuje dvakrát ročně Sbor dobrovolných hasičů. Občané, kteří nechtějí čekat na tento svoz, mohou kovy (včetně drobných kovů) odevzdávat …

Číst dál