Noc kostelů

Římskokatolická farnost Český Brod vás zve do kostela sv. Jakuba Staršího v Kounicích u příležitosti Noci kostelů dne 10.6.2022: Noc kostelů 2022

Návrh závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2021

V souladu s § 43 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu za rok 2021 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání městyse Kounice za rok 2021, která je součástí návrhu závěrečného účtu: Návrh – závěrečný účet městyse Kounice za rok 2021 Středočeský kraj_Zpráva MĚSTYS PDF – Kounice (01.01.2021 – 31.12.2021) Výkaz FIN … Číst dál

Zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad z vodovodů pro veřejnou potřebu

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako provozovatel vodovodů a kanalizací zakazují s okamžitou platností napouštění bazénu a zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu. Napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z vodovodu pro veřejnou potřebu není v souladu s uzavřenými smlouvami. VaK Nymburk, a.s. děkuje za pochopení a dodržování.