Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci III/24511 a III/24515 z důvodu pokládání elektrického vedení do země v ulici Vykáňská a Černická: Opatř.ob. povahy sil.č. III 245 11 a 245 25 Kounice scan18113009540_30-11-2018