Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamuje, že dokument: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice  

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo  závěrečný účet městyse Kounice k 31.12.2023 na svém jednání č. 10 dne 06.05.2024 usnesením č. II/10/2024 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2023, a to bez výhrad dle paragrafu č. 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních …

Číst dál

Rybářské závody

KPPC vás zve na rybářské závody na rybníku Cihelna: V sobotu 4.5.2024 závody pro dospělé: Rybářské závody V neděli 5.5.2024 závody pro děti: Dětské rybářské závody

Čarodějnice v Kounicích

Vážení spoluobčané, vzhledem k nařízení Středočeského kraje ohledně zákazu pálení se zítra uskuteční tradiční „Čarodějnice“ bez pálení ohně. Přijďte se pobavit, popovídat si se známými a posedět si u občerstvení, které bude na starém hřišti u hřbitova připraveno od 17.00 hodin. OHEŇ SE NESMÍ ROZDĚLÁVAT NA ŽÁDNÉM VOLNÉM PROSTRANSTVÍ ANI NA ZAHRADÁCH. Možnost pálení jsme …

Číst dál