Přerušení dodávky elektřiny v ulici Vykáňská a Černická

ČEZ Distribuce a.s. oznamují, že v obci Kounice bude dne 25.01.2021 přerušena dodávka elektřiny od 9:00 do 12:00 v ulicích Černická, Vykáňská v níže uvedených číslech popisných: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41,82, 84, 123, 125, 137, 138, 141, 153, 156, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 193, 194, 195, 196, 228, 240, 261, 366, parc. č. 1035/193, parc. č. 1043/11, parc. č. 1608, parc. č. 1609, č. p.1031/1 https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Prodloužení nouzového stavu

Přijatá usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a související krizová opatření vlády, mimořádné a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví: SBÍRKA ZÁKONŮ UV 1373-2020 nouzovy-stav_1-1 UV 1375-2020 volny-pohyb_1 UV 1376-2020 maloobchod_1 UV 1377-2020 skoly UV 1378-2020_deti UV 1379-2020 urady_1

Příloha k OZV č. 1/2019 o svozu odpadu

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na jednání zastupitelstva dne 16.12.2020 svým usnesením č. IX/13/2020 Přílohu k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu a stanovuje poplatek 600 Kč na osobu a kalendářní rok 2021 za svoz komunálního odpadu: Příloha k OZV o místním poplatku za svoz odpadu

Rozpočet městyse Kounice na rok 2021

Zastupitelstvo městyse Kounice schválilo na svém jednání dne 16.12.2020 usnesením č. II/13/2020 vyrovnaný rozpočet městyse Kounie na rok 2021 v členění dle paragrafů: Rozpočet městyse Kounice na rok 2021 Rozpis rozpočtu městyse Kounice na rok 2021 dle položek: Rozpis položek k rozpočtu