Opatření obecné povahy

Přechodná úprava provozu z důvodu odstraňování havárií a běžné údržby silnic II. a III. třídy v působnosti silničního správního úřadu Lysá nad Labem pro rok 2021/22: OOP – přechodná úprava provozu OOP – přechodná úprava provozu29.3.21

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu městyse Kounice za rok 2020

Oznámení o zveřejnění V souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že dokumenty: Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020 včetně povinných příloh je zveřejněn na úřední desce městyse Kounice www.kounice.cz/samospravaobce/rozpocet a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Kounice

Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020

Zastupitelstvo městyse Kounice projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2020 na svém jednání č. 15 dne 24.03.2021 usnesením č. II/15/2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad – schvaluje závěrečný účet městyse Kounice za rok 2020, a to bez výhrad dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků … Číst dál

MÜSLI TYČINKY PRO NEMOCNICE

Přinášíme vám výzvu od jedné maminky na mateřské z Českého Brodu, která vymyslela akci na podporu zaměstnanců covidového oddělení v oblastních nemocnicích. Jak se můžete zapojit? Kupte műsli tyčinku a odevzdejte ji do středy 24.3.2021 do 11:00 do kanceláře ÚM Kounice. Na műsli tyčinku můžete připojit poděkování, nebo krátký povzbudivý vzkaz. Tyčinky pak poputují společně … Číst dál

Vysokorychlostní trať

Zveřejňujeme článek Ing. A. Vavrekové k vysokorychlostní trati. Ing. A. Vavreková je odbornicí v této oblasti, zúčastňuje se jednání k VRT a obci velice pomáhá, za což jí děkujeme. M. Sochorová, starostka článek_o_VRT-1